ANDIJON VILOYATIDA 6 VA UNDAN KO‘P A’ZOLARIGA EGA UY XO‘JALIKLARI 42,7 % NI TASHKIL ETADI

Жамият

Davlat statistika qo‘mitasining uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma’lumotlariga asosan 2022- yilning yanvar-avgust holatiga ko‘ra, bir kishilik uy xo‘jaliklari ulushi — 2,5 %, ikki kishilik – 6,0 %, uch kishilik — 10,2 %, to‘rt kishilik -18,4 %, besh kishilik — 20,2 % hamda olti va undan ko‘p kishilik uy xo‘jaliklari – 42,7 %ni tashkil etmoqda.